Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Dostawę 2 samochodów specjalnych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2017.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-252-2/2017
wartość: powyżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 18 kwietnia 2017  09:00
wynik postępowania: Wybór i nazwa Dostawcy : Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147 / 151 , 42-200 Częstochowa .   
STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY   
85-676  Bydgoszcz , 
 ul. Leśna  12 nr tel. (052) 5858748, 5858749, fax. 5858771

 OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY   o wartości zamówienia przekraczającej   wyrażonej  w  złotych  równowartość  kwoty 30. 000 euro oraz nie przekraczającej  stosownych progów unijnych na :    

 na dostawę 2 samochodów  specjalnych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2017.     

(CPV): Przedmiot główny- 34110000-1 - Samochody osobowe.
 
Termin realizacji zamówienia : dostawa zaadaptowanych pojazdów wraz z wyposażeniem najpóźniej do 31.09.2017r.

Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w sekretariacie SM, siedzibie Zamawiającego oraz pobrać w formie pliku ze strony :www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl./zamowieniapubliczne
 
Oferty pisemne należy składać w sekretariacie SM  do dnia 18. 04. 2017 r. do godz. 9.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w Sali odpraw  SM  w dniu  18. 04. 2017r. o godz. 9.05. 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są :
- w sprawach dot. wyposażenia i spraw technicznych : p. Tadeusz Badowski
-  w sprawach proceduralnych i formalno-prawnych : p. Ewa Borkowska i p/ Robert Kiela .
Referat Logistyki SM nr tel. (052)  5858766-767 ;  fax. 5858771. 
e-mail: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz spełniający wszystkie wymagania SIWZ 
  
Kryteria Ofert : 


  • Najniższa Łączna Cena Brutto 2 pojazdów    :   60 %       
  • Warunki i długość Gwarancji na 2 pojazdy bazowe      :  15 %             
  • Warunki i długość Gwarancji na zabudowę i wyposażenie 2 pojazdów  : 25 %
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .
 
Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 04.04.2017r. jednocześnie na stronach internetowych  : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne oraz BZP: www..uzp.gov.pl. pod numerem : 58506- 2017
{SIWZ} (234kB) word
{Otwarcie} (741kB) pdf

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.1 i4 ustawy PZP przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi do SIWZ oraz dokonuje jednocześnie częściowej zmiany SIWZ – bez zmiany terminu składania ofert :
 
1. Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w felgi 15” aluminiowe?
Uwaga: felgi stalowe nie występują jako wyposażenie samochodu.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdów wyposażonych w aluminiowe felgi 15’.   SWIZ w tymże  zakresie technicznym  ulega zmianie. 

2. Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza samochód z zewnętrznymi lusterkami bez możliwości ich elektrycznego składania ?
  
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdów z zewnętrznymi lusterkami bez możliwości ich elektrycznego SKŁADANIA. SWIZ w tymże zakresie technicznym Ulega Zmianie

3. Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza Autoryzowaną Stację Obsługi oferowanej marki samochodów w miejscowości graniczącej z Bydgoszczą tj. (86-031 ) Osielsko ?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na miejsce usytuowania Autoryzowanej  Stacji Obsługi. Serwis gwarancyjny obu pojazdów winien znajdować się w granicach  administracyjnych Miasta Bydgoszczy. SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian. 

4.
Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza realizację serwisu gwarancyjnego oferowanej marki samochodu w odległości do 6 km od siedziby Straży Miejskiej w Bydgoszczy. ? 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na miejsce usytuowania Autoryzowanej Stacji Obsługi. Serwis gwarancyjny obu pojazdów winien znajdować się w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy. SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian. 

5. Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 31.09.2017r. ? 

Odpowiedź : Zmawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienie do dnia 31.09.2017r. SWIZ w zakresie zmiany ww. terminu realizacji całego zamówienia – Ulega Zmianie.
 
 
Jednocześnie zgodnie z pkt. IV SIWZ Zamawiający nie przedłuża  terminu składania ofert, w wyniku ww. modyfikacji treści SIWZ bowiem zmiany SIWZ w żaden sposób nie skutkują obiektywną koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach.

Termin składania ofert wyznaczony na dzień 18.04.2017r. godz. 09.00 – pozostaje BEZ ZMIAN.   

W odpowiedzi na pytanie z 11.04.2017r. :

6. Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza wysokość pojazdu bez obciążenie 1838  mm?

Odpowiedź : Zamawiający NIE WYRAŻA zgody na zmianę  treści SIWZ w zakresie wysokości minimalnej pojazdów . Treść SIWZ oraz wymogów technicznych pojazdów pozostaje BEZ ZMIAN. 


  

Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (4 kwietnia 2017, 14:57:44)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (24 kwietnia 2017, 11:25:12)
Zmieniono: Informacja o Wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij