Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Dostawę 1 samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2017.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-252-4/2017
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 5 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę firmy Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147 / 151 , 42-200 Częstochowa 1 szt. samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem dodatkowym m-ki Ford , model : Transit Connect DCIV 230 L2 , silnik o poj. 1.5 cm ³ diesel, fabrycznie nowy w kolorze srebrnym , rocznik : 2017 o parametrach określonych w pkt. I ppkt 1 SIWZ w łącznej cenie brutto pojazdu wraz z wyposażeniem : 118.400, 00 zł brutto w tym : kwota netto 96.260,16 zł + kwota VAT : 22.139,84 zł . Okres udzielonej gwarancji na pojazd bazowy : 36. m-cy. ; Okres udzielonej gwarancji na zabudowę pojazdu i jej elementy : 36 m-cy. ; Okres udzielonej gwarancji na powłokę lakierniczą pojazdu : 36 m-cy. ; Okres udzielonej gwarancji na perforację nadwozia pojazdów : 144 m-cy.   
STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY 
  
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12 
nr tel. (052) 5858748, 5858749, fax. 5858771 
OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY 
  
o wartości zamówienia nie przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartość 
 kwoty 30. 000 euro oraz nie przekraczającej  stosownych progów unijnych na : 
  
na dostawę 1 samochodu  specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem 
dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2017. 
 
(CPV): Przedmiot główny- 34110000-1 - Samochody osobowe.
 
Termin realizacji zamówienia : dostawa zaadaptowanego pojazdu wraz z wyposażeniem najpóźniej do 30.11.2017r.
 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w sekretariacie SM, siedzibie Zamawiającego oraz pobrać w formie pliku ze strony :www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl./zamowieniapubliczne
 
Oferty pisemne należy składać w sekretariacie SM  do dnia 05.09 2017r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Sali odpraw  SM  adres jw. w dniu  05. 09. 2017r. o godz. 10.05.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są :
w sprawach dot. wyposażenia i spraw technicznych : p. Tadeusz Badowski
w sprawach proceduralnych i formalno-prawnych p. Ewa Borkowska i p.Robert Kiela .
Referat Logistyki SM nr tel. (052)  5858766-767 ;  fax. 5858771. 
e-mail: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl ; e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl
 
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.012004r. – Prawo zamówień publicznych.
 

KRYTERIA OCENY OFERT : 
  • Najniższa Łączna Cena Brutto Pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zabudową   :  60 %               
  • Warunki i długość gwarancji na pojazd bazowy    : 15 %               
  • Warunki i długość gwarancji na zabudowę i wyposażenie  pojazdu :  25 % .

 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .
 
Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 22.08.2017r. jednocześnie na stronach internetowych  : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne oraz BZP: www..uzp.gov.pl. pod numerem : 575591-N-2017 .

{SIWZ} (236kB) word

Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy PZP informuje, iż w w dniu 28.08.2017r. wpłynęło pytanie / wniosek od potencjalnego Dostawcy w przedmiocie ewentualnej zmiany SIWZ w zakresie wymagań technicznych pojazdu ;

Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametru pojazdu na : Tylne drzwi UNOSZONE pozbawione klamek od wewnątrz i przeszklone, szyby przyciemnianie ograniczające widoczność z zewnątrz pojazdu ?".

Odpowiedź : Zamawiający nie zmienia treści SIWZ i tym samym nie wyraża zgody na propozycję ww.zmiany. 

Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (22 sierpnia 2017, 15:32:26)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (5 września 2017, 15:18:03)
Zmieniono: Wybór Oferty Najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 224

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij