Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy paliw (ON , benzyny PB95) dla pojazdów służbowych. SM w roku 2018r.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-252-7/2017
wartość: powyżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 11 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybór Oferty firmy : "OLKOP" Sp. z o.o. , Frydrychowo , 87-410 Kowalewo Pomorskie .Stacja dystrybucji w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 282. Zaoferowane ceny netto i brutto : cena brutto jednego litra Oleju Napędowego : 4, 48 zł w tym 3, 64 zł / litr netto + kwota podatku VAT : 0, 84 zł ; cena brutto jednego litra benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 : 4, 61 zł , w tym 3, 75 zł / litr netto + kwota podatku VAT : 0, 86 zł .Stały kwotowy Upust/Rabat brutto na 1 litrze ON/Pb95 : 0, 08 zł . STRAŻ MIEJSKA W BYDGOSZCZY
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12 
nr tel. (052) 5858748, 5858749, fax. 5858771 

OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  PRZEKRACZAJĄCEJ   WYRAŻONĄ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚĆ  30.000 euro  
oraz poniżej stosownych progów unijnych na : 
  
                 Sukcesywne  dostawy paliw (ON  i benzyny PB95) dla pojazdów służbowych 
                   SM w roku 2018r. 

CPV  :  09.13.21.00-4 - Benzyna bezołowiowa  ,  
           09134100-8 – Olej Napędowy , 09134200-9 - Paliwo diesla 

Termin realizacji zamówienia : sukcesywne dostawy od  01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w siedzibie Zamawiającego (pok.106) oraz pobrać w formie pliku ze strony: www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl./zamowieniapubliczne
 
Oferty pisemne należy składać w sekretariacie SM  do dnia  11.12.2017r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali odpraw  SM  adres jw. w dniu  11. 12. 2017r. o godz. 10.05.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami jest : p. Ewa Borkowska oraz .Robert Kiela -Referat Logistyki SM , tel.(052) 5858 766-76, e-mail :sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl  ; e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie  art. 24 oraz spełniający warunki  określone w art. 22 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych 

    Kryteria oceny ofert : 

  • C Pb95+ON – Najniższa łączna cena brutto 1l. ON i 1 l. benzyny Eurosuper PB95 : 60 %  znaczenia                                                                                                                                     
  • U - Stały kwotowy Upust (Rabat Cenowy)  brutto w zł na 1 litrze  ON/Pb95  :  40 %  znaczenia 
 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 
Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów . Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z pkt. XI SIWZ.
 
Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 27.11.2017r. na stronach internetowych  : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne oraz BZP: www..uzp.gov.pl. pod numerem : 622545 –N- 2017 oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń .

Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (27 listopada 2017, 12:39:04)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (19 grudnia 2017, 12:51:38)
Zmieniono: Wynik.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 200

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij