Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2018

zamówienie na:

Dostawę 1 samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2018.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-251-2/2018
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybór Oferty : Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147 / 151 , 42-200 Częstochowa.  1 szt. samochodu specjalnego wraz z wyposażeniem dodatkowym m-ki Ford , model : Transit Connect DCIV 230 L2 , silnik o poj. 1.5 cm ³ diesel, fabrycznie nowy w kolorze srebrnym , rocznik : 2017 o parametrach określonych w pkt. I ppkt 1 SIWZ w łącznej cenie brutto pojazdu wraz z wyposażeniem : : 119.600, 00 zł brutto w tym : kwota netto 97.235,77 zł + kwota VAT : 22.364,23 zł .  
STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY 
  
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12 
nr tel. (052) 5858748, 5858749, fax. 5858771 
OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY 
  
o wartości zamówienia nie przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartość 
 kwoty 30. 000 euro oraz nie przekraczającej  stosownych progów unijnych na : 
  
 dostawę 1 samochodu  specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem 
dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2018. 
 
(CPV): Przedmiot główny- 34110000-1 - Samochody osobowe.
 
Termin realizacji zamówienia : dostawa zaadaptowanego pojazdu wraz z wyposażeniem najpóźniej do 01.06.2018r.
 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w sekretariacie SM, siedzibie Zamawiającego oraz pobrać w formie pliku ze strony :www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl./zamowieniapubliczne
 
Oferty pisemne należy składać w sekretariacie SM , adres jw. do 03.04.2018 r. do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali odpraw  SM  adres jw. w dniu  03. 04. 2018r. o godz. 10.05.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są :
- w sprawach dot. wyposażenia i spraw technicznych : p. Tadeusz Badowski
- w sprawach proceduralnych i formalno-prawnych -p. Ewa Borkowska
Referat Logistyki SM nr tel. (052)  5858766-767 ;  fax. 5858771. 
e-mail: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl ; e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl
 
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 
KRYTERIA OCENY OFERT : 

  • Najniższa Łączna Cena Brutto Pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz zabudową   : 60 %               
  • Warunki i długość gwarancji na pojazd bazowy      :    15 %               
  • Warunki i długość gwarancji na zabudowę i wyposażenie  pojazdu     : 25 % 

 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .
 
Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 13.03.2018r. jednocześnie na stronach internetowych  : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne oraz BZP: www..uzp.gov.pl. pod numerem : 530782-N-2018

{SIWZ} (242kB) word

Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (13 marca 2018, 15:27:07)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (17 kwietnia 2018, 13:38:29)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 318

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij