zamówienie na:

Dostawa zawieszek (breloków) odblaskowych dla SM w roku 2019.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: L-252-2/2019
wartość: powyżej 6.000 euro oraz poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 13 września 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę firmy : PHU LIZARD , ul.Główna 33, 86-021 Maksymilianowo cena jednostkowa : 1,10 zł netto - 1,35 zł brutto. 

 
  
STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12

NR TEL. 5858748, 5858749, FAX. 5858771 
  
OGŁOSZENIE  o  ZAPYTANIU  OFERTOWYM 
 
  
Na dostawę zawieszek (breloków) odblaskowych dla SM w roku 2019. 

Termin dostawy :  najpóźniej do dnia  11. 10. 2019 r.
 
Szczegółowy Opis zamówienia w poniższym pliku PDF wraz ze wzorami graficznymi zawieszek (breloków) .
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne  zawieszki (breloki) odblaskowe.
 
Kryterium oceny Ofert :
 
Najniższa cena brutto 1 szt. zawieszki (breloku) w każdej z części zamówienia – 100 %   

W każdej z  części zamówienia Zamawiający wskazał maksymalną (górną ) kwotę przeznaczonych środków finansowych brutto na zrealizowanie wydatku. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie SM przy ul. Leśnej 12 (pok 101) – sekretariat bądź elektronicznej (co najmniej podpisany skan Oferty) na adres e-mail : sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl adres jw. do dnia 13. 09. 2019 r. do godz. 14. 00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: 
p. Zbigniew Białkowski (kom. 608 619 360) oraz p. Mirosław Walczak (kom. 696 414 652).

metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (9 września 2019, 09:21:42)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (1 października 2019, 08:43:09)
Zmieniono: Wybór Oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 143