zamówienie na:

Dostawę Opasek Odblaskowych samozaciskowych dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy .

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy -Referat profilaktyki i Prewencji
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony Ofertowy
nr sprawy: L-252-3/2019
wartość: poniżej 6.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2019  14:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę firmy : P.H.U."STAMAX" s.c. , ul. Św.Trójcy 31/1 u, 85-224 Bydgoszcz cena jednostkowa : 1,06 zł netto - 1,30 brutto 

 
STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  
85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12
NR TEL. 5858748, 5858749, FAX. 5858771 
 
 
OGŁOSZENIE  o  ZAPYTANIU  OFERTOWYM 
 
  
Na dostawę  opasek odblaskowych (samozaciskowych)  dla SM w roku 2019. 

Termin dostawy :  najpóźniej do dnia  18. 10. 2019 r.
 
Szczegółowy Opis zamówienia w poniższym pliku PDF wraz ze wzorami poszczególnych opasek odblaskowych (samozaciskowych).
 
Zamawiający  NIE DOPUSZCZA do składania ofert częściowych . Winna zostać złożona Oferta całościowa na wszystkie wzory (kolory)  poszczególnych  opasek odblaskowych.
 
Kryterium oceny Ofert :
 
Najniższa cena brutto 1 szt. opaski odblaskowej  – 100% 


Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie SM przy ul. Leśnej 12 (pok 101) – sekretariat bądź elektronicznej (co najmniej podpisany skan Oferty) na adres e-mail : sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl adres jw. do dnia 20. 09. 2019 r. do godz. 14. 00.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Zbigniew Białkowski (kom. 608 619 360) oraz p. Mirosław Walczak (kom. 696 414 652)
 
{OPIS} (396kB) pdf


 

metryczka


Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (16 września 2019, 10:07:27)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (1 października 2019, 08:40:57)
Zmieniono: Wybór Oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172