Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2020

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: L-252-4/2019
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 21 października 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano Ofertę Firmy :"ECO - Profesional” s .c. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Łęczyckiej 8, 85- 737 Bydgoszcz . Miesięczna ryczałtowa cena netto świadczonych usług: 7.735, 52 zł netto + łączna kwota podatku VAT : 1.329, 17 zł. = 9.064, 69 zł miesięcznie. STRAŻ   MIEJSKA  w  BYDGOSZCZY  

85-676  Bydgoszcz ,  ul. Leśna  12
TEL. 5858748, 5858749, FAX. 5858771 
 
OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY  O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 
poniżej równowartości kwoty 30.000  euro i poniżej stosownych progów unijnych dla usług  na  :

 Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2020. 
 
CPV :       
90910000-9 - Usługi sprzątania ,
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków ,
90919200-4 - Usługi sprzątania biur ,
90911300-9 - Usługi czyszczenia okien ,
90620000-9 - Usługi odśnieżania ,
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń ,

Termin realizacji zamówienia:  od  02.01.2020r.  do  31.12.2020 r.
 
Warunki wymagane od dostawców określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można bezpłatnie odbierać w pokoju 106 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12.
 
Oferty należy składać w Sekretariacie SM (pok.101) adres jw. do: 21.10.2019r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy SM  adres jw. w dniu  21. 10.2019r. o godz. 10.05.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: p. Ewa Borkowska oraz p. Robert Kiela
Referat Logistyki  SM , tel. 052 5858 767-766 (w dni robocze w godz. 8-14) ,
e-mail: sekretariat@ strazmiejska.bydgoszcz.pl ; e.borkowska@strazmiejska.bydgoszcz.pl
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie  SIWZ oraz spełniający pozostałe warunki określone w SIWZ.
 
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kryteria  oceny  Ofert i ich  znaczenie  :
 
C – najniższa łączna miesięczna cena ryczałtowa brutto usług będących przedmiotem zamówienia        60  % 
 
 J- Jakość Usług  40%  
 
Zamawiający  informuje, iż nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej i nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .
Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone jednocześnie w dniu 07.10.2019r. na stronach internetowych : www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl/zamowieniapubliczne wraz z bezpłatnym plikiem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr. 606576-N-2019 .

{SIWZ} (327kB) word

{Otwarcie} (213kB) pdf

Odpowiada za treść: RK
Opublikował: Robert Kiela zamówienia publiczne (7 października 2019, 12:28:31)

Ostatnia zmiana: Robert Kiela zamówienia publiczne (12 listopada 2019, 13:36:59)
Zmieniono: Wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij