Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Dostawę spodni służbowych ćwiczebnych dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2020.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OKS-251-2/2020
wartość: poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych.
termin składania ofert: 14 września 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych UNIEWAŻNIA przedmiotowy przetarg nieograniczony na : na dostawę spodni służbowych ćwiczebnych dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2020. - ogłoszony w Biuletynie UZP pod nr. 5795450 –N- 2020 , bowiem łączna cena ww. jedynej oferty tj. 24. 243,30 zł brutto (po korekcie omyłki rachunkowej w treści Oferty w zakresie 1 szt. spodni : 269,37 zł brutto ) - przewyższa kwotę 20.000 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Z tegoż też względu Zamawiający zmuszony jest do UNIEWAŻNIENIA przedmiotowego postępowania.  

zamówienie na:

Sprzedaż 1 szt. pojazdu Fiat Seicento.

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Sprzedaż - Przetarg Ofertowy
nr sprawy: OKS-061-29/2020
wartość: Cena Wywoławcza Brutto.
termin składania ofert: 24 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym przetargu nie złożono żadnej Oferty zabezpieczonej wadium. 

zamówienie na:

Sprzedaż używanego sprzętu radiokomunikacyjnego

zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Sprzedaż - Przetarg Ofertowy
nr sprawy: L-252-1/2020
wartość: poniżej 6.000 euro
termin składania ofert: 3 marca 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Po stepowanie powtórzono.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)