Korespondencja elektroniczna

Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu "podanie powinno zawierać co namniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
imienia i nazwiska osoby od której pochodzi,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Adres e-mail sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl

metryczka


Wytworzył: Andrzej Pogorzelski (15 lutego 2007)
Opublikował: Andrzej Pogorzelski (15 lutego 2007, 13:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12567