Telefony,adresy,e-mail


Całodobowy telefon alarmowy: 986 - dyżurny jednostki
 Zgłoś zagrożenie (osoby niesłyszące)

Straż Miejska w Bydgoszczy
ul. Leśna 12 , 85-676 Bydgoszcz


tel. (52) 58-58-748 sekretariat Komendanta
fax.(52) 58-58-771 - sekretariat Komendanta
sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl

Adres do korespondencji:
Straż Miejska w Bydgoszczy
ul. Leśna 12 , 85-676 Bydgoszcz

Korespondencja elektroniczna:
Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu "podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".
W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • imienia i nazwiska osoby od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Adres e-mail: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl

Zdjęcie
Komendant Straży Miejskiej:
Jacek Anhalt
tel.(52) 58-58-748

Zastępca Komendanta ds. Specjalistycznych:
Jarosław Wolski
tel. (52) 58-58-748

Zastępca Komendanta ds. Prewencji:
Michał Kempiński
tel.(52) 58-58-748


Komórki organizacyjne: 

Referat Północ
Kierownik Referatu: Sławomir Konieczny
ul. Poniatowskiego 5
tel.(52) 58-58-763
fax. (52) 525-64-33

Referat Południe
Kierownik Referatu: Jarosław Walenciak
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-777
fax: (52) 58-58-771

Referat Koordynacji Służby
Kierownik Referatu: Robert Szczepanek
ul. Grudziądzka 9-15
tel.: (52) 58-58-029
fax: (52) 58-58-028

Referat Wykroczeń
Kierownik Referatu: Wojciech Rygiewicz
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-758
fax: (52) 58-58-771

Referat Konwojowo-Ochronny
Kierownik Referatu: Dariusz Domański
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-59-827
fax: (52) 58-58-771

Referat Profilaktyki
Kierownik Referatu: Mirosław Walczak
ul. Leśna 12
tel. (52) 58-59-829
fax. (52) 58-58-771

Referat Organizacji, Kadr i Szkolenia
Kierownik Referatu: Ewa Borkowska
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-765
fax: (52) 58-58-771

Zespół Finansowy
Główny Księgowy: Jolanta Szymczak
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-752
fax: (52) 58-58-771

Zespół Kontroli i Analiz
Koordynator: Arkadiusz Bereszyński
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-761
fax: (52) 58-58-771

Inspektor Ochrony Danych:
Ireneusz Chmielewski
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-767
fax: (52) 58-58-771

Specjalista ds. BHP:
Mariusz Woźniak
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-766
fax: (52) 58-58-771

Radca Prawny:
Maciej Skwierczyński
ul. Leśna 12
tel.: (52) 58-58-765
fax: (52) 58-58-771

metryczka


Wytworzył: rk (19 lipca 2005)
Opublikował: Robert Kiela (19 lipca 2005, 11:00:12)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Bereszyński - rzecznik (5 marca 2020, 12:50:25)
Zmieniono: edycja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 72342