Lista bieżących ogłoszeń

Bydgoszcz, dnia 15 marca 2018 roku

Nasz znak: OKS – 110 – 29 /18


Ogłoszenie o naborze do pracy
Nr 4/2018


1. Nazwa i adres jednostki: Straż Miejska w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz.
2. Określenie stanowiska, którego dotyczy nabór: aplikant (7 etatów).
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
a) niezbędne:
−    wykształcenie min. średnie;
−    ukończone 21 lat;
−    korzystanie z pełni praw publicznych;
−    nienaganna opinia;
−    obywatelstwo polskie;
−    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
−    uregulowany stosunek do służby wojskowej - przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);
−    strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
b) dodatkowe:
−    odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;
−    znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.
4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań strażnika miejskiego (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.706 t. j. z dnia 2016.05.24).

5. Warunki pracy: wysiłek fizyczny; naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w systemie równoważnym czasu pracy; praca z ręcznym miotaczem gazu – czynnik pieprzowy; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim, wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV, napad/postrzał z broni palnej, stres, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Bydgoszczy w miesiącu lutym wynosił więcej niż 6%. 

7. Wskazanie wymaganych dokumentów: list motywacyjny, cv, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, kopię świadectwa ukończenia szkoły, oświadczenie o niekaralności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: dokumenty należy składać do dnia
30 marca 2018 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 w  pokoju 112; tel. 52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Marek Echaust
Komendant Straży Miejskiej
w Bydgoszczy
(podpis na oryginale)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydgoszcz, dnia 15 marca 2018 roku


Nasz znak: OKS – 110 – 22 / 18


Ogłoszenie o naborze do pracy
Nr 3 / 2018


1.  Nazwa i adres jednostki: Straż Miejska w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz.

2.  Określenie stanowiska, którego dotyczy nabór: referent.

3.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

a) niezbędne:
-    wykształcenie wyższe
-   praktyczna znajomość Kodeksu pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy    oraz systemu ubezpieczeń społecznych w stopniu umożliwiającym realizację zadań związanych z obsługą kadrową pracowników,
-    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
-    bardzo dobra znajomość programów: Word, Excel,
-    umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy,
-    umiejętność pracy w zespole,
-    komunikatywność, dokładność, terminowość,
-    niekaralność za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo
     lub przestępstwo skarbowe,
-    nieposzlakowana opinia,

b) dodatkowe:
-    doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników,
-    wykształcenie w zakresie zarządzanie zasobami ludzkimi.

4.  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy w zakresie realizacji przez pracodawcę obowiązków wynikających  z przepisów prawa pracy, w szczególności: prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Straży Miejskiej; ewidencjonowanie absencji pracowniczej; planowanie i organizowanie szkoleń pracowniczych; wykonywanie czynności związanych z obsługą archiwum zakładowego Straży Miejskiej; wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

5. Warunki pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej czterech godzin.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Bydgoszczy w lutym 2018r.  wynosi więcej niż 6%.  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów: list motywacyjny, cv, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy, oświadczenie o niekaralności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem.

8. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: dokumenty należy składać do dnia  30 marca 2018r. w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz w pokoju 112; tel. 0-52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Marek Echaust
Komendant Straży Miejskiej
w Bydgoszczy
(podpis na oryginale)Wytworzył: Andrzej Pogorzelski (15 stycznia 2007)
Opublikował: Andrzej Pogorzelski (15 stycznia 2007, 09:49:20)

Ostatnia zmiana: Marzena Cichiońska - Bazak - kadry (15 marca 2018, 13:15:54)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132793

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij